PUUNA pure awareness

~ filozofija ~

Malokdo ve, da besedica PUU v nekem skrivnostnem jeziku pomeni ‘drevo’. Tisto mogočno živo bitje, ki zaradi svojih čudovitih naravnih lastnosti pomeni simbol rasti. In moči. Prilagodljivosti. Vztrajnosti. Mogočnosti. Predvsem pa stalnosti in ravnovesja, v katerega se večno vrača.

Vse te lastnosti skozi svoje življenje išče tudi človek, zavoljo svoje rasti, ohranjanja zdravja in doseganja notranje blaginje. V procesu svojega življenja pa žal nemalokrat zaide v skrajnosti, ki ga potisnejo stran od njegovega ravnovesja, stran od njegove duhovne osi, osi življenja. Stran od njegove izvorne moči. In s tem stran od njegove vitalnosti in fizičnega zdravja, ki je vedno v sosledju z njegovim notranjim stanjem. Podobno kot v sosledju z naravo in svojim notranjim okoljem živi zdravo rastoče zeleno drevo, ki za svojo bogato krošnjo in stabilnost potrebuje hrano v vseh oblikah, življenje v harmoniji in sožitju, obenem pa za svojo moč, upogljivo deblo in globoke korenine potrebuje vetrove, s katerimi se sooča in jih na svoj poseben način ves čas premaguje.

Z navdihom drevesa (in igro črk imena kreatorice ritalov in terapij) je torej nastala PUUNA.

Healing. Zdravljenje. Beseda z globino. Beseda s širino. Beseda, ki prerašča fizično telo. Beseda, ki se dotika življenja. Že v času starodavnih šamanov – štiri tisoč let nazaj – je zdravje človeka pomenilo povezovati in mistično razumevati vse ravni njegovega obstoja in delovanja – čustveno, mentalno, duhovno in fizično. Tudi Tradicionalna Kitajska Medicina (TKM) se od nekdaj zaveda, da zunanji in notranji dejavniki vplivajo na tok energije, kar sovpada s kvaliteto našega zdravja in življenja. Danes – v modernih časih – se tem starodavnim medicinam, zdravilstvom in filozofijam skušajo približati različne novodobne vede in alternativne oblike zdravljenja, ki so nastale s spoznanjem, da je potrebno človeka znova začeti opazovati, obravnavati in zdraviti celostno, obenem pa podpirajo zavedanje, da je človek za svoje zdravje in srečo odgovoren v veliki meri odgovoren sam.

Čeprav danes človek živi popolnoma drugače, se počasi vendarle vrača h koreninam in k zavedanju, da mora znova vzbuditi sposobnosti, ki so bile še do nedavnega del njega. Sposobnosti samozdravljenja. Sposobnosti, ki presegajo zemeljsko ujetost. Sposobnosti, ki sprejemajo vse oblike (čutnih in tudi zunaj čutnih) zaznav. Sposobnosti, katerih glavni podpornik je notranji mir, kot zdravilna posledica pa celovitost doživljanja sebe in svojega življenja. Sposobnosti čistega zavedanja = PURE AWARENESS.

PUUNA je v prvi vrsti filozofija, ki zahteva odprtost uma, telesa in srca. Je celovit – zdravilni pristop, ki je približek poti, po kateri je starodavni človek, ki je bil vedno globoko povezan z naravo in posledično s samim sabo, že hodil. Je pristop, ki je zahteva moderne modifikacije za novodobnega človeka, ki ga je doba tehnologije, v kateri živimo, poskrala vase. Tako je bila utišana in izklopljena marsikatera od naših prirojenih sposobnosti. Doba nas je resnično omejila, ozko usmerila in dobesedno privezala nase. Novodobni človek pa se kljub temu prebuja. Vse bolj sledi notranjim vzgibom, da bi se vrnil nazaj k svojim koreninam, zato se vrača nazaj, se obrača vase in išče smisel svojega življenja in obstoja. Želi si razumeti več. Na nek nerazumljiv, nezaveden, nagonski način čuti, da obstaja več, da mu manjka tisto nekaj, kar mu je bilo prikrito in/ali odvzeto. In prav razumevanje in vrnitev tega VEČ je največkrat tista pika na i, ki jo v resnici ves čas išče v tridimenzionalno omejen prostoru svoje materialistične eksistence.

Puuna mistično odpira vprašanja in ponuja odgovore o nas, o sebi, o naravi, življenju, o celoti in celovitosti, ki v našem jeziku pomeni zdravje, čiščenje in očiščenje nepotrebne navkale, ki škoduje našemu globinskemu doživljanju našega življenja. Naši skupinski rituali in zasebne terapije so izjemni podporniki omenjene Puuna življenjske – zdravilne filozofije. S svojim usmerjanjem pomagajo odpreti vrata k drugačnemu razumevanju sebe, svojega dušnega poslanstva, svojega telesa, uma in tako pomagajo najti usklajeno celovitost in sinhrono delovanje ter sodelovanje vseh ravni. Vsa PUUNA delovanja in pristopi so vibracijsko varna, nadzorovana, naravna in postopna. Metode, ki jih uporabljamo, so nežne, sproščujoče, a obenem odpirajo vrata v poglabljanje vase in krepitev svoje dušne moči, notranjega miru, čutnosti in s tem intuitivnega zaznavanja in razumevanja. Puuna torej predaja in ustvarja osebno izkušnjo, ki pokaže, kaj je tisto, kar vpliva na kakovost našega življenja in kvaliteto našega zdravja, do tega, kako je sama kakovost življenja pomembna za preventivo pred boleznimi in za ohranjanje našega zdravja. Aktivacija celovitosti namreč zahteva izjemno razvite sposobnosti zaznavanja, pozornosti in razumevanja življenja izven okvirjev, ki nam jih postavlja družba.

PUUNA= Tina Pustovrh Puc. Celotna filozofija in predajanje je plod njenih osebnih in učiteljskih spoznanj, izkušenj, raziskav njenega več kot 20-letnega dela v službi delovanja in ozdravitve sodobnega človeka.